Základní škola a Mateřská škola Počepice
Základní škola
a Mateřská škola Počepice

Základní škola a Mateřská škola Počepice

... to je asi třetinaZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Stále přemýšlíme, kde všude můžou běhat děti, kterým by bylo u nás ve škole dobře. Stále říkáme, že nejsme škola, ale velká rodina. Stále čekáme, že už přijde doba, kdy přijdou se svými dětmi rodiče, kterým bude naše zázemí malé školičky uvnitř přírody a s individuálním přístupem učitelů vyhovovat víc než velká škola. 
Máme spoustu moderních pomůcek, čerpáme dotace z EU, snažíme se děti podporovat v tom, co je baví... takže když mají například rády deskové hry, máme jich prostě hodně a kroužek s nimi vede Mája,
která je na ně odborník;-)
 
Zápis plánujeme na úterý 5. dubna od 14 hodin a těšíme se na Vás.
 
P.S.  Pro ty "zvědavé" :-) 
nabízíme březnové setkání přímo na půdě školy, kde mohou všechno vidět na vlastní oči a kde se mohou dozvědět vše, co je pro ně důležité.
Prosím po telefonické dohodě - 
736 472 797 (M. Svobodová)

Základní a mateřská škola Počepice

Škola se v Počepicích připomíná již roku 1664, vyučovat se začalo v roce 1665 a prvním kantorem byl Jakub Zvěřina. Učilo se nejprve v několika chalupách po vsi.ZŠ

První školní budova byla postavena až roku 1765, byla roubená, jednotřídní a učily se v ní i děti z Vysokého Chlumce a Nechvalic. Stála přibližně na stejném místě jako škola současná. Nová zděná škola se stavěla roku 1864. Rohový přístavek vlevo od vchodu pochází z roku 1912 a vpravo, což je ředitelna a bývalá kuchyň, je z roku 1937.

Od roku 1864 byla škola trojtřídní, od roku 1877 čtyřtřídní, po roce 1925 následkem války opět trojtřídní. Školní pavilón (školička) se začal stavět v říjnu 1960 a za rok, v říjnu 1961 se zde začalo vyučovat.

První elektrický proud měla škola o vánočních prázdninách roku 1932. Po roce 1877, kdy se škola stala čtyřtřídní se zde učilo až 450 dětí.

Měšťanská škola byla při zdejší škole otevřena v roce 1937, jejím prvním ředitelem byl Zdeněk Čelikovský z Petrovic.

Po školské reformě v r. 1953 přišla škola v Počepicích o statut měšťanské a sloučením se školou národní byla proměněna v 8 letou střední školu. Dva roky, do roku 1955 řídil školu Josef Diviš. Po jeho odchodu do Petrovic se stal ředitelem Zdeněk Čelikovský, který zde již vedl měšťanskou školu po jejím zřízení v r. 1937.

V roce 1960 zde byla ustavena základní 9 letá škola. Započala stavba školního pavilónu, aby se výuka soustředila pouze do školní budovy. Devítiletku vedlk Z. Čelikovský do r. 1964, kdy po něm převzal ředitelské místo František Bursík. Dalšími řediteli byli postupně Jiří Chvátal (od r 1973), Ludmila Hošnová (od r. 1989), František Cihlář (od r. 1991), Jan Vopat (od r. 1993), Jaroslav Staněk (od r. 2000) a na současné škole, která má od r. 2004 již pouze 1. stupeň je ředitelkou Miroslava Svobodová.

Od padesátých let minulého století měla škola nejvíce žáků v r. 1962 (198 žáků). Po sametové revoluci začal počet žáků prudce klesat.

kronikář V. Zdeněk

Ovoce do škol

Ovoce do škol

Mléko do škol

Mléko do škol