Základní škola a Mateřská škola Počepice
Základní škola
a Mateřská škola Počepice

Novinky ze školy - 1.září 2021

Novinky ze školy - 1.září 2021 1

Počepická škola od září pod čapími křídly

Ve škole v Počepicích jsme se vždy orientovali na environmentální vzdělávání, ale letos od září dostanou tyto aktivity mnohem konkrétnější rozměr.

Při tvorbě nové koncepce školy jsme se inspirovali počepickou pověstí o čápovi, kterou zdejší děti důvěrně znají a kterou před dvěma lety zveršovanou, zdramatizovanou a zpívanou předvedly na velkých obecních slavnostech. Nový maskot školy – plyšový čáp – už také čeká ve škole, aby nás v září přivítal, a čápa jsme si také vypůjčili z obecního znaku. Naším cílem bude malým „čápatům“ ve škole více přiblížit svět, ve kterém žijeme. Už dlouho se mluví o tom, že z přírody mizí hmyz a některé druhy zvířat. My se zaměříme na celoroční sledování a poznávání ptactva v Počepicích a okolí, v jeho přirozeném prostředí. Chceme, aby děti pochopily, že všechny ptačí druhy jsou důležitou součástí přírodních řetězců, aby si i v budoucnosti vážily přírody a dokázaly její zdroje včas ochránit.

Vzhledem k tomu, že dětí ve škole máme málo, jsme spíš velká rodina než škola, můžeme využívat metody práce, kterými se vyučuje v soukromých školách, kde se všichni znají a všichni vzájemně spolupracují. Těžištěm všeho budou pak čtyři týdenní projekty – ve čtyřech ročních obdobích: Na podzim se zaměříme na tažné ptáky, v zimě na ty kolem lidských obydlí, v zahradě a na krmítku. Společně jim nějaká krmítka a budky vyrobíme. Pokusíme se také zahlédnout některé vzácné hosty ze severních oblastí, kteří k nám zalétají, když u nich už je zima moc krutá. S jarem budeme pozorovat vodní ptactvo, návrat tažných ptáků a ptačí námluvy. Poslední týdny školy pak zasvětíme ptákům našich lesů a polí a podle možností budeme sledovat rorýsy, kteří k nám létají vyvést své mladé a pobývají u nás jenom tři měsíce v roce. To vše ve spolupráci s ornitologem.

Chtěli bychom také dětem ukázat, jaký význam má kroužkování ptáků a tento zážitek jim zprostředkovat. Navazujeme proto spolupráci s Českou ornitologickou společností, pod jejíž záštitou budeme po celý rok také monitorovat výskyt našich opeřenců, a v této činnosti bychom se chtěli zaměřit právě hlavně na čápy. Málokdo určitě ví, že v okolí Počepic se vyskytují i čápi černí.  Snad se nám podaří na některé z našich dobrodružných výprav aspoň jednoho zahlédnout.

Věříme, že naše aktivity pomohou profesionálním ornitologům v mapování  výskytu ptačích druhů v oblasti. A hlavně věříme, že z řad našich žáků vyrostou lidé, kteří rozumí takovým hodnotám, jakými je zachované a nezničené přírodní prostředí.

Datum vložení: 2. 9. 2021 6:55
Datum poslední aktualizace: 2. 9. 2021 6:57
Autor: