Základní škola a Mateřská škola Počepice
Základní škola
a Mateřská škola Počepice

Rámcový denní program

Provoz MŠ 6:20 - 16:30 (16:35 uzamčení budovy)

6:20 - 8:00

 • scházení dětí – vzájemné sdělování novinek a událostí
 • děti si volí ranní hry, činnosti dle svého přání

8:00 - 9:25

 • ranní kroužek- vítání, učitelka motivuje, oznamuje a vysvětluje plánované denní činnosti
 • ranní cvičení, hygiena, svačina
 • řízená činnost - didakticky zacílené činnosti skupinové i individuální
 • jazykové chvilky, smyslové a námětové hry
 • pokračování činností z rána, hry dle volby a přání dětí

9:25 - 11:25

 • příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:25 - 12:00

 • hygiena, oběd, přechod do MŠ

12:00 - 14:00

 • hygiena, příprava k odpočinku
 • četba nebo poslech pohádky
 • všechny děti odpočívají při poslechu pohádky nebo relaxační hudby (nemusí spát), nebo klidový režim mimo lůžko

14:00 - 16:30

 • hygiena, svačina
 • hry a činnosti dle přání dětí
 • za příznivého počasí pobyt na zahradě
 • předávání dětí rodičům

16:35 uzamčení budovy

 

Po domluvě s učitelkou je možný příchod i odchod v jinou než stanovenou dobu (návštěva lékaře, rodinné důvody).

Hlavní řízená činnost může probíhat i na zahradě či mimo prostory MŠ, je-li v plánu např.vycházka či výlet do blízkého okolí (v souladu s ŠVP). Každý den je na programu pobyt venku. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní aktivity. Jedná se o:

 • ranní cvičení, jóga, oční cviky, cviky na formování nožní klenby
 • tělovýchovné chvilky
 • vycházky a pobyt na zahradě

Součástí dopolední činnosti jsou i divadelní a hudební představení.

Pobyt venku

Pro pobyt venku je závazná vyhláška č. 410/2005 O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v tomto případě §21, kde je uvedeno: "Pro děti předškolního věku je denní doba pobytu venku zpravidla 2 hodiny dopoledne. V zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku může být dále zkrácen či zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace."

Datum vložení: 6. 9. 2022 13:40
Datum poslední aktualizace: 14. 11. 2023 19:04
Autor: Správce Webu

Mateřská škola

A co kdybychom natočili "reklamu" na naši školu? napadlo jednou Péťu. A tak jsme ji natočili ...

Ovoce do škol

Ovoce do škol

Mléko do škol

Mléko do škol