Základní škola a Mateřská škola Počepice
Základní škola
a Mateřská škola Počepice

O morálce

O morálce

Poslední letošní projekt tohoto školního roku s Májou byl zaměřen na morálku.

Krom jiných činností se žáci rozdělili do malých skupinek a hledali odpovědi na různé otázky týkající se morálky. Následně jsme o otázkách diskutovali také všichni společně. Otázky: - Máš nějaký morální vzor? - Může být někdy v pořádku lhát? Pokud ano, kdy? - Jsou zoologické zahrady špatné? - Měl jsi někdy morální dilema – byl jsi v situaci, kdy ses nemohl rozhodnout, jaké řešení je správné? - Když vidíš kamaráda, jak dělá něco zakázaného, máš to jít říct paní učitelce? - Může být někdy správné vést válku? - Ukradl jsi někdy něco? Může být někdy v pořádku něco ukrást?

Datum vložení: 28. 6. 2021 6:52
Datum poslední aktualizace: 28. 6. 2021 6:53