Počepice
ZŠ a MŠ Počepice

ZŠ a MŠ Počepice, okres Příbram

Počepice 41

262 53 Počepice

ZŠ: 730 516 422

M.Svobodová:

736 472 797

MŠ: 730 516 423

ŠJ: 730 516 424

jsi návštěvník

Základní a mateřská škola Počepice

Škola se v Počepicích připomíná již roku 1664, vyučovat se začalo v roce 1665 a prvním kantorem byl Jakub Zvěřina. Učilo se nejprve v několika chalupách po vsi.

První školní budova byla postavena až roku 1765, byla roubená, jednotřídní a učily se v ní i děti z Vysokého Chlumce a Nechvalic. Stála přibližně na stejném místě jako škola současná. Nová zděná škola se stavěla roku 1864. Rohový přístavek vlevo od vchodu pochází z roku 1912 a vpravo, což je ředitelna a bývalá kuchyň, je z roku 1937.

Od roku 1864 byla škola trojtřídní, od roku 1877 čtyřtřídní, po roce 1925 následkem války opět trojtřídní. Školní pavilón (školička) se začal stavět v říjnu 1960 a za rok, v říjnu 1961 se zde začalo vyučovat.

První elektrický proud měla škola o vánočních prázdninách roku 1932. Po roce 1877, kdy se škola stala čtyřtřídní se zde učilo až 450 dětí.

Měšťanská škola byla při zdejší škole otevřena v roce 1937, jejím prvním ředitelem byl Zdeněk Čelikovský z Petrovic.

Po školské reformě v r. 1953 přišla škola v Počepicích o statut měšťanské a sloučením se školou národní byla proměněna v 8 letou střední školu. Dva roky, do roku 1955 řídil školu Josef Diviš. Po jeho odchodu do Petrovic se stal ředitelem Zdeněk Čelikovský, který zde již vedl měšťanskou školu po jejím zřízení v r. 1937.

V roce 1960 zde byla ustavena základní 9 letá škola. Započala stavba školního pavilónu, aby se výuka soustředila pouze do školní budovy. Devítiletku vedlk Z. Čelikovský do r. 1964, kdy po něm převzal ředitelské místo František Bursík. Dalšími řediteli byli postupně Jiří Chvátal (od r 1973), Ludmila Hošnová (od r. 1989), František Cihlář (od r. 1991), Jan Vopat (od r. 1993), Jaroslav Staněk (od r. 2000) a na současné škole, která má od r. 2004 již pouze 1. stupeň je ředitelkou Miroslava Svobodová.

Od padesátých let minulého století měla škola nejvíce žáků v r. 1962 (198 žáků). Po sametové revoluci začal počet žáků prudce klesat.

kronikář V. Zdeněk

Aktuality

28.4. - projekt „CESTUJEME PO SVĚTĚ – Jižní Amerika, Peru

10.5. - Den matek – od 16 hodin v hostinci U ČÁPA

12.5. - program zaměřený na ekologii – opět s herečkami divadla „Pod čepicí“

26.5. - KDJS Sedlčany - anglicko-česká pohádka

2.6. - Celodenní výlet – Karlštejn a Koněpruské jeskyně

3.6. - Den dětí – oslavíme tento svátek opět dopolednem plným her a soutěží

3.6. - Focení dětí ZŠ s Kamilem Novotným (jako poslední

7.6. - Rodinné klání od 16 hodin na hřišti

14.6. - Divadlo v MŠ - vybírat budeme až dodatečně, srovnáme s výletem (pokud bude přeplatek nebo nedoplatek…) a také rovnou s fotkami od Kamila !!

27.,28.,29.6. - výměna učebnic (prosíme, dohlédněte na to, aby byly učebnice v pořádku - slepené, vygumované, srovnané rohy stránek), úklid tříd, sportovní den (možná i olympiáda s žáky z Vys. Chlumce), projekt CYKLISTA

30.6. - ukončení šk. roku, rozdání vysvědčení, žáci budou ve škole asi do 9 hod.

Termín posledních konzultací v tomto školním roce je pondělí 6.6.2016.

Samozřejmě Vás rády uvidíme před i potom, pokud budete mít cokoliv na srdci.

Děkujeme všem za bezva spolupráci.

Mirka Svobodová a Jana Hubičková

Mapa stránek   © ZŠ a MŠ Počepice 2011 - 2015